Oczy szeroko otwarte

Ważne jest, że jesteśmy wspólnotą: ludzi jednej rasy, jednego narodu, jednego społeczeństwa, podobnych poglądów, czy odczuć. Równie ważne jest też, że potrafimy rozmawiać z innowiercami, podać rękę cudzoziemcowi, porozumieć się z człowiekiem o innym spojrzeniu na świat. Słuchajmy innych, bo możemy się wiele nauczyć, pokazujmy świat w swojej złożoności i różnorodności, uwrażliwiajmy dzieci na problemy innych. Uczmy empatii, a nie nienawiści. W roku szkolnym 2016/17 kontynuujemy dzieło rozpoczęte w roku poprzednim - uczymy szerokości w postrzeganiu świata!

Czytaj dalej...

 foto 171116