Języki obce w SMS Żory

W klasie pierwszej oferujemy nauczanie języka angielskiego w wymiarze zgodnym z założeniami podstawy programowej. Dla zainteresowanych uczniów zorganizowane zostaną dodatkowe lekcje w godzinach przeznaczonych na zajęcia świetlicowe (w godzinach 15.00  17.00). W drugiej klasie obowiązkowy wymiar nauczania języka angielskiego zostanie zwiększony do 3 godzin tygodniowo aby przygotować naszych uczniów do egzaminu YLE - Young Learners English

Dodatkowo w drugiej klasie rozpoczniemy nauczanie 2 języka obcego w wymiarze 1 godziny. Język ten zostanie wybrany wraz z rodzicami w trakcie trwania roku szkolnego. 

Cambridge Young Learners English (YLE) - dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Szkoły zgłaszające dzieci do testu YLE same decydują o miejscu i terminie jego przeprowadzenia.

Testy YLE: stanowią doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego. W sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. 

Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assessment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Egzaminy te wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i zdobycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.

Co ważne testy YLE kończą się zawsze pozytywnym rezultatem; każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat przysyłany z Cambridge. Na certyfikacie widoczna jest ilość zdobytych przez dziecko „tarcz”. Z każdej z trzech części testu można uzyskać maksymalnie 5 „tarcz”, razem 15. Uzyskany rezultat pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i jego przygotowanie do nauki na kolejnym poziomie.

Dzieci lubią uczyć się do YLE, a także je zdawać. Wiele zadań na egzaminie polega np. na rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem.