Wychowanie fizyczne

Szkoła realizuje tygodniowy wymiar godzin szkoły publicznej zwiększony o liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego. Oferujemy 16 godzin wychowania fizycznego podzielonych na komponenty: gimnastyka (wszechstronny rozwój umiejętności utylitarnych), pływanie i ogólnorozwojowy (gry i zabawy ruchowe, lekkoatletyka oraz zespołowe gry sportowe). Ocena śródroczna i końcoworoczna są składową tych trzech komponentów. Dodatkowo dla dziewcząt oferujemy zajęcia taneczne a dla chłopców – sztuki walki. W ramach profilaktyki prowadzone będą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Wszystkie te działania sprawią, że Twoje dziecko zyska umiejętności pozwalające na wykształcenie nawyków zdrowotnych, zamiłowania do rekreacji i ruchu, także na świeżym powietrzu. Naszym celem nie jest wychowanie wyczynowego sportowca. Nasze działania mają wpoić dzieciom zasadę: "W zdrowym ciele - zdrowy duch". I  rozbudowana oferta zajęć sportowych jest drogą do osiągnięcia tego celu. 

Szeroki zakres zajęć z zakresu gimnastyki pozytywnie wpłynie na takie cechy motoryczne jak zwinność czy skoczność. Ćwiczenia rozciągające poprawią elastyczność mięśni i ruchomość w stawach, co sprawi, że dzieci będą mniej podatne na kontuzje. Ćwiczenia gimnastyczne oraz elementy gimnastyki korekcyjnej - w ramach lekcji w-f - pozytywnie wpłyną na prawidłową postawę każdego naszego wychowanka. 

Elementy gier i zabaw ruchowych oraz zespołowych gier sportowych wykształcą umiejętność współpracy w grupie równieśników oraz zdrowej, sportowej rywalizacji.  Uzupełnieniem naszej oferty sportowej będą zajęcia szachowe w ramach programu Szachy w szkole, zajęcia w wodzie w Parku Wodnym Aquarion w Żorach oraz zajęcia sportów walki prowadzone na terenie naszej szkoły w specjalnie przygotowanej sali.

Zajęcia w wodzie oprócz nauki pływania, która w bardzo istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo dzieci w kontaktach z wodą, mają również bardzo duże znaczenie dla utrzymania prawidłowiej sylwetki; wpływają na równomierny rozwój mięśni w jednoczesnym odciążeniu kręgosłupa, co sprzyja jego prostowaniu i pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała; na zajęciach prowadzona jest nauka pływania, która obejmuje między innymi takie elementy jak: 

- oswojenie z wodą, 
- oddychanie w wodzie z wydechem do wody, 
- poślizgi na piersiach i grzbiecie, 
- nauka pracy nóg do kraula na piersiach i grzbiecie, 
- nauka pracy rąk do kraula na piersiach i grzbiecie; 
- dzieci już pływające doskonalą technikę pływania i kondycję fizyczną).

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami pedagogicznymi z dużym doświadczeniem zawodniczym i dydaktycznym.