Oferta naborowa

Pierwsza Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żorach to wychowanie, opieka, kształcenie, rozwój.

 

Zapewnimy Twojemu dziecku edukację na najwyższym poziomie i przyjazną/domową atmosferę.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość i staranność w prowadzeniu szkoły, profesjonalizm i efektywność podejmowanych działań, nowatorskie formy pracy z uczniami. U nas zawsze można liczyć na indywidualne podejście do każdego ucznia, zróżnicowany poziom wymagań, oceniany wkład pracy, a nie tylko efekty.

 

Pomagamy wykształcić w dzieciach cechy, które później, już w dorosłym życiu ułatwią im pokonywanie trudności zawodowych i pozwolą na bycie "twórczym" a nie "odtwórczym".

 

Naszym podstawowym celem jest wspieranie i rozwijanie ciekawości świata, dociekliwości, tolerancji, poczucia własnej przynależności; osobowości, która szanuje odmienność i różnice.

 

W Niepublicznej SMS w Żorach stawiamy na:

  • ucznia i jego rodziców – jesteśmy otwarci na współpracę z opiekunami naszych wychowanków. Ważne są dla nas informacje dotyczące oczekiwań Rodziców. Działamy na zasadzie partnerstwa. Nasza szkoła jest przede wszystkim dla ucznia (nie rodzica lub nauczyciela). Uważnie słuchamy różnych opinii, lecz to władze szkoły ostatecznie decydują o kierunkach rozwoju.

  • indywidualizację procesu kształcenia – klasy max. 16-osobowe;
  • nauczycieli - realizujących cele adekwatne do potencjału i możliwości podopiecznych i wspierających ich w osiąganiu dobrych wyników; ambitnych i otwartych; współpracujących ze sobą oraz z rodzicami (opiekunami) swoich podopiecznych, realizujących wspólne projekty, wdrażających innowacje, nowoczesne metody, formy i środki nauczania; wykorzystujących w edukacji nowe technologie; dążących do osiągania najwyższej jakości;
  • atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Szkoła realizuje tygodniowy wymiar godzin szkoły publicznej zwiększony o liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego. Oferujemy 16 godzin wychowania fizycznego podzielonych na komponenty: gimnastyka (wszechstronny rozwój umiejętności utylitarnych), pływanie i ogólnorozwojowy (gry i zabawy ruchowe, lekkoatletyka oraz zespołowe gry sportowe). Dodatkowo – w ramach zajęć z gimnastyki - oferujemy elementy taneczne oraz sztuki walki.

Nasza oferta ma wszechstronnie przygotować absolwenta do problemów z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć w przyszłości. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest m.in. bogata oferta zajęć sportowo - rekreacyjnych.

 

Wszyscy nasi uczniowie będą objęci nauką języka angielskiego. W następnych klasach oferujemy dzieciom kolejny nowożytny język obcy - niemiecki.

 

Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć będzie organizowanie: wycieczek; spotkań z ciekawymi ludźmi; wyjść do kin, teatrów, galerii, muzeów; imprez okolicznościowych i plenerowych.

 

kredki2

Gwarantujemy opiekę dziecku już od godziny 6.30 aż do 17.00. Lekcje rozpoczynamy od godziny 8.00 jednak nasza świetlica zapewni naszym dzieciom opiekę i ciekawe zajęcia nawet godzinę wcześniej. Po zajęciach zgodnych z planem lekcji nasi uczniowie będą mogli odrobić zadania domowe lub też skorzystać z zajęć dodatkowych.

 

 

 

Baza szkolna zapewnia pełną realizację zadań statutowych szkoły. Budynek posiada sale lekcyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań najmłodszych (każda sala posiada odpowiednie meble, zabawki, gry i dużą ilość pomocy dydaktycznych), pracownię komputerową z dostępem do internetu, salę gimnastyczną, salę do sportów walki, świetlicę.

 

Nasza szkoła jest placówką młodą, ale utworzoną i zarządzaną przez osoby o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym.